2_webb

Bli hyresgäst

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN

Centrumledningen: kontakt@caroli.se

4,7 MILJONER BESÖKARE
I Kv. Carolis marknadsområde bor idag 729 000 personer. Fram till 2020 kommer befolkningen växa med 98 000 personer vilket motsvarar en ökningstakt på 1,2 % per år. Det är en dubbelt så stark tillväxt som i hela riket.

Kv. Caroli har förutsättningar att få ca 4,7 miljoner besökare och en omsättning på ca 750 miljoner kronor. Kv. Caroli kommer att bli en mycket attraktiv mötes- och handelsplats för hela sydvästra Skåne.

EN VÄXANDE MARKNAD
Malmö citys marknadsunderlag för detaljhandel var 40 miljarder kronor år 2009. Marknadsunderlaget väntas öka med 21 miljarder kronor till år 2020.

Sällanköpsvaror kommer öka med 71 % och dagligvaror med 34 %. Danskarnas inköp i Skåne har mer än fördubblats sedan 2004 och står i dag för ca 10 % av detaljhandelsförsäljningen i Malmö stad. Kv. Caroli behövs för att möta den växande marknaden i Malmö.

Nya centralstationen i Malmö har ca 50 000 dagliga resenärer. Den nya bron från centralstationen till Djäknegatan kommer att skapa ökad gångtrafik till Kv. Caroli. Djäknegatan ligger i nära anslutning till Kv. Caroli och är en stor trafikled för både bil- och busstrafik. Parkeringen i Kv. Petri och Kv. Caroli är citys största parkering med totalt 1 300 p-platser.

1 300 P-platser i 2 parkeringhus.
300 m från Centralen. Flera busslinjer/tåg. Buss: 3, 4 östergatan. 2, 5, 8 Djäknegatan

Kv. Caroli Centrumledning

Östergatan 12, Sköna Torget, våning 2, Malmö