DSC_0251-520x345

Caroli Kyrka

Caroli kyrka byggdes 1880. Men kyrkobyggnadens rötter ligger längre tillbaka i tiden och kan följas till 1600-talet, då det bodde många tyskar i Malmö. Någon tysk kyrka fanns dock inte, så det var tvungna att åka till Köpenhamn för att delta i gudstjänster.

Efter fredsavtalet mellan Sverige och Danmark i Roskilde 1658, då Skåne blev svenskt, fanns det inte längre någon enkel möjlighet för tyskarna att ta sig till de danska kyrkorna. Därför gav Karl XI dem tillstånd att bilda en tysk församling i Malmö och 1693 invigdes Caroli kyrka.

Församlingen och kyrkan försvenskades genom åren i takt med att antalet tyskar i Malmö minskade. 1830 övergick gudstjänsterna till att vara på svenska och 50 år senare beslutade man att den tyska kyrkan skulle rivas för att ge plats för en svensk församlingskyrka. Arkitekten Emil Viktor Langlet från Stockholm fick i uppdrag att rita både den nya Caroli kyrka och St Pauli kyrka, vilket förklarar att de båda kyrkorna är ganska lika till utförandet. Caroli kyrka i sin nuvarande form invigdes av biskop Wilhelm Flensburg den 19 december 1880. Det enda som återstod av den gamla tyska kyrkan var sockeln och portalerna. Och namnet.

1949 upphörde Caroli församling att vara självständig och blev i stället en del av St Petri församling. Under resten av 1900-talet hölls sporadiska gudstjänster och konserter i kyrkan och efter sekelskiftet hyrdes den ut till Musikhögskolan som fortfarande har konserter i byggnaden.

2010 avsakraliserades Caroli kyrka och upphörde därmed att fungera som kyrka över huvud taget. Kyrkobyggnaden äga av A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) som även äger Kv Caroli.

VAD HÄNDER MED CAROLI KYRKA?

Efter många turer med överklaganden är det nu klart att Länsstyrelsens beslut fr 2014 angående Caroli kyrka kan förverkligas.

Beslutet innebär bl.a att kyrkbänkar och altare, som ägs av Svenska Kyrkan, skall skänkas till St Mikaelförsamlingen i Tallin, Estland.

Vi kommer nu påbörja arbetet med att ta fram detaljplaner på hur vi kan använda kyrkan utifrån den ansökan som lämnades in till Länsstyrelsen 2014.

1 300 P-platser i 2 parkeringhus.
300 m från Centralen. Flera busslinjer/tåg. Buss: 3, 4 östergatan. 2, 5, 8 Djäknegatan

Kv. Caroli Centrumledning

Östergatan 12, Sköna Torget, våning 2, Malmö