gottebord

Historik

Det finns ingen fast definition av vad som egentligen utgör Carolikvarteren, mer än att det är området runt Caroli kyrka. En vanlig avdelning är att det handlar om kvarteren som ligger mellan Mäster Nilsgatan, Rundelsgatan, Stora Kvarngatan, Norregatan och Östergatan.

Vad vi däremot vet är att området var bebyggt redan på medeltiden och flera gator kan spåras tillbaka till Malmös grundläggning på 1200-talet. Men kvarteren började förlora i betydelse efter 1536 då anläggningen av Stortorget påbörjades och än mer runt det förra sekelskiftet då industrialismen slog igenom på allvar.

Under första halvan av 1900-talet förknippades området snarast med fattigdom. En saneringsplan lades fram redam 1937 med godtogs inte.

EN ÅTERVUNNEN DEL AV GAMLA MALMÖ

Mellan 1968 och 1973 totalsanerades kvarteren och stora delar av den gamla bebyggelsen revs. Vid denna tid byggdes också handelskvarteret som döptes till ”Caroli City”. Under detta arbete försvann medeltida gator som Mårtensgatan och Jerusalemsgatan från den gamla stadsbilden. Initiativtagare var byggmästare Hugo Åberg, som också låg bakom Kronprinsen, och Skånska Cementgjuteriet utförde arbetet.

Det första spadtaget för Caroli City togs 1969 och redan samma år kunde de första hyresgästerna flytta in i den första etappen på Kattsundsgatan. Handelskvarteret invigdes den 20 september 1973. Då fanns 55 butiker på plats, vilket gjorde det till Malmös största köpcentrum.

2007 köpte Carnegie Fastigheter Caroli City från Wihlborgs. Senare knoppades fastighetsdelen av från Carnegie och bildade Profi Fastigheter. Planerna på att helt bygga om Caroli tog form och 2008 utlystes en arkitekttävling där förslaget ”Sleeping beauty” från Schmidt Hammer Lassen vann.

Ombyggnationen av Kv. Caroli startades i november 2010 och stod klart under hösten 2012/våren 2013.  För att signalera detta heter det inte längre Caroli City; Malmös nya kvarter är helt enkelt Kv Caroli.

2015 köptes Kv Caroli av A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) av Profi.

1 300 P-platser i 2 parkeringhus.
300 m från Centralen. Flera busslinjer/tåg. Buss: 3, 4 östergatan. 2, 5, 8 Djäknegatan

Kv. Caroli Centrumledning

Östergatan 12, Sköna Torget, våning 2, Malmö