Vad hände med lekplatsen?

Många av kvarterets barnfamiljer har hört av sig om den lilla lekplatsen inne på Caroli. Tyvärr behövde vi ta bort den för att kunna renovera lokalerna som ska rymma Nordic Outlets Malmö.

Blir det en ny lekplats?

Vår ambition är att ha en trygg lekplats för barnen på Caroli. Vi tar ställning till var vi skapar plats för lek i framtiden – inne eller ute.